การตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งต้นไม้ และสิ่งที่ควรรู้ในการดูแล ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่

ตัดแต่งต้นไม้

ตัดแต่งต้นไม้ ตัดแต่งกิ่ง และสิ่งที่ควรรู้ในการ ดูแลต้นไม้

การ ตัดแต่งต้นไม้ เป็นงานสำคัญสำหรับการดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตอย่างสวยงามและแข็งแรง แต่การตัดแต่งในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อต้นไม้ได้

“ตัดแต่งต้นไม้” สำหรับคำนี้ อาจหมายถึงการ ลดทอนความสูง การสางโปร่ง การจัดทรงพุ่ม ซึ่งการตัดแต่งกิ่ง เป็นขั้นตอนหนึ่ง ในการที่เราจะ ต้ดแต่งต้นไม้ วันนี้ So Green จาก Siamrajathanee จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่ถูกวิธีกันครับ รวมถึง “ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตัดแต่งต้นไม้” พร้อมทั้งอธิบาย “เหตุผล” และ “ข้อควรระวัง” เพิ่มเติมครับ

ทำไมต้องตัดแต่งกิ่ง 

  • เรื่องความปลอดภัย : กิ่งที่มีความเสี่ยงว่าจะหักโค่น หรือหล่นลงมาอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของมีค่าต่างๆ รวมถึงอาคารร้านเรือน ดังนั้นกิ่งที่ผุ อาจจะต้องตัดออก เพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับ
  • เรื่องสุขภาพที่ดีของต้นไม้ : บางทีเราอาจจะเจอกิ่งที่เป็นโรค แมลง และโรคอื่นๆ จำเป็นต้องตัดออกเพื่อต้องกันการลาม
  • ความสวยงาม : ต้นไม้ที่ต้องการทรงพุ่มที่สวยงาม จำเป็นต้องตัดแต่งกิ่งให้สวยตามทรงพุ่มที่ต้องการ ดังนั้น ความยาวของกิ่งแต่ละกิ่งจะต้องมีความสมดุลกัน
  • ตัดเพื่อให้ออกดอกผลได้มากขึ้น : การตัดแต่งกิ่งที่ถูกวิธีสามารถช่วยให้ต้นไม้ต้นนั้น ออกดอก ผล ได้มากขึ้นนั่นเองครับ

ตัดแต่งต้นไม้ มีหลักการเบื้องต้นอย่างไร ?

  • เพื่อให้เปิดแสงให้สามารถส่องผ่านทะลุเรือนยอด
  • ต้องถ่ายเทอากาศได้ดี
  • โครงสร้างหลักของทรงพุ่มยังคงอยู่
  • ไม่ควรตัดแต่งทรงพุ่มออกเกิน 1 ใน 4 ของทรงพุ่มทั้งหมด

กิ่งที่สมควรตัดออก

  • กิ่งกระโดง
  • หน่อ หรือกิ่งโคนต้น
  • ง่ามกิ่ง
  • กิ่งคดงอ
  • กิ่งฉีกหักคาต้น

ตัดแต่งต้นไม้ ควรตัดแต่งเวลาไหน

  • ตัดแต่งต้นไม้ ช่วงที่ต้นไม้ชะงักการเติบโต เหมาะที่สุดสำหรับการตัดแต่งกิ่ง
  • ควรตัดแต่งต้นไม้ ช่วงผลัดใบ เหมาะสมเพราะมองเห็นโครงสร้างของต้นไม้ที่ชัดเจน
  • หากเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกควร ตัดแต่งต้นไม้ทันทีหลังดอกโรย ร่วงหล่นไปแล้ว
  • ช่วงปลายฤดูฝนไม่ควรตัดแต่งกิ่ง เพราะต้องไม้ต้องสะสมอาหารไปใช้ในช่วงฤดูแล้ง
  • กรณีตัดแต่งกิ่งที่ตาย สามารถทำได้ตลอดปี และควรทำทันที เพื่อหยุดยั้งความเสียหาย

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการ ตัดแต่งต้นไม้

1. ช่วงเวลาที่เหมาะสม

1.1 ช่วงผลัดใบ มองเห็นโครงสร้างของต้นไม้ได้ชัดเจน, ต้นไม้กำลังพักตัว แผลจากการตัดแต่งจะหายเร็ว และช่วยให้ต้นไม้แตกใบอ่อนใหม่ในฤดูใบไม้ผลิ

  • ต้นไม้ผลัดใบส่วนใหญ่: ปลายเดือนพฤศจิกายน – กลางเดือนกุมภาพันธ์
  • ต้นไม้ผลัดใบบางชนิด: มีนาคม – เมษายน

1.2 ก่อนเข้าฤดูฝน จะช่วยให้ต้นไม้มีทรงพุ่มที่โปร่ง ลดการต้านลม ป้องกันกิ่งไม้หักจากลมแรง และลดความเสี่ยงต่อโรคพืช ช่วงเวลาที่เหมาะสมจะเป็นกลางเดือนเมษายน – พฤษภาคม

1.3 หลังดอกโรย ตัดแต่งหลังดอกโรย ร่วงหล่นไปแล้ว เพราะช่วยให้ต้นไม้สะสมอาหารเพื่อใช้ในการออกดอกใหม่ในปีถัดไป ป้องกันโรค และแมลงศัตรูพืช

1.4 การตัดแต่งกิ่งไม้ที่ตาย สามารถตัดแต่งได้ตลอดปี เพราะเป็นการป้องกันไม่ให้กิ่งที่ตายลามไปยังส่วนอื่นของต้นไม้ ช่วยให้ต้นไม้ออกกิ่งใหม่ และที่สำคัญคือ เพื่อปลอดภัย ไม่ให้กิ่งของต้นไม้ที่ตายแล้วตกใส่จนเกิดอุบัติเหตุได้

2. ช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยง

2.1 ปลายฤดูฝน เป็นช่วงที่ไม่ควรตัดแต่งต้นไม้ เพราะ

  • ต้นไม้กำลังสะสมอาหารเพื่อใช้ในช่วงฤดูแล้ง
  • การตัดแต่งจะทำให้ต้นไม้สูญเสียอาหาร
  • ต้นไม้จะอ่อนแอและ susceptible ต่อโรคและแมลงศัตรูพืช

2.2 ช่วงหน้าร้อน เป็นช่วงที่ควรหลีกเลี่ยง เพราะ

  • อากาศร้อนจัด แผลจากการตัดแต่งอาจแห้งช้า
  • ต้นไม้สูญเสียน้ำมาก

ตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งต้นไม้ อย่างถูกต้อง ทำได้อย่างไร?

 • ตัดกิ่งจากล่างขึ้นบน
 • ตัดกิ่งที่โคนกิ่ง ชิดกับลำต้น
 • ตัดให้เรียบ ไม่เป็นรอยแผล
 • ทาปูนแดงหรือสีน้ำมันที่แผล เพื่อป้องกันเชื้อรา

 ดูแลรักษาหลังการตัดแต่ง

 • รดน้ำต้นไม้ให้ชุ่มชื้น
 • ใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นไม้
 • ตรวจสอบแผลจากการตัดแต่ง ป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อรา

 ข้อควรระวังในการ ตัดแต่งต้นไม้

  • ระหว่างตัดแต่งกิ่งมากต้องระวังกิ่งฉีกขาด
  • การตัดแต่งกิ่งที่ชิดลำต้นมากเกินำไป ส่งผลต่อการเกิดบาดแผลที่ลำต้นซึ่งทำให้ต้นไม้ผุได้
  • การตัดแต่งกิ่งที่ห่างลำต้นมากเกินไป ทำให้การสมานของบาดแผลบริเวณที่ตัดแต่งหายช้า
  • การตัดเล็มเฉพาะบริเวณปลายกิ่ง อาจทำให้กิ่งที่เหลืออยู่ตาย หรือผุพัง
  • ผิวหน้ากิ่งที่ถูกต้องต้องราบ และเรียบ อุปกรณ์การตัดต้องคมและสะอาด

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

 • กรณีต้นไม้มีขนาดใหญ่ หรือต้องการการตัดแต่งแบบพิเศษ
 • ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยแนะนำวิธีการตัดแต่งที่เหมาะสม

สรุป:

การใช้บริการการตัดต้นไม้และตัดแต่งกิ่งโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นการลงทุนที่คุณควรทำเพื่อให้สวนหรือพื้นที่เขียวของคุณดูดีและปลอดภัย. ผู้เชี่ยวชาญดูแลต้นไม้และกิ่งของคุณอย่างปราณีตเพื่อให้คุณมั่นใจว่าพื้นที่ของคุณจะเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และสวยงามในทุกฤดูกาล.

SO GREEN

บริษัทรับจัดการพื้นที่สีเขียวครบวงจร รับดูแลสวนบริษัท รับดูแลสวนองค์กร รับดูแลสวนหน่วยงานราชการ ดูแลสวนและตัดแต่งต้นไม้ใหญ่
โดยทีมผู้เชี่ยวชาญหรือรุกขกร ได้รับมาตรฐาน ISO:14000 และ ISO:9001 ประสบการณ์สูงกว่า 40 ปี ให้บริการดูแลสวนครบวงจร ทั้งคนสวน อุปกรณ์
รถต่างๆSO GREEN บริษัทชั้นนำด้านการบริหารจัดการงานภูมิทัศน์ มายาวนานกว่า 40 ปี เรามีความพร้อมในการให้บริการและมีผู้เชี่ยวชาญที่ชำนาญงาน
เฉพาะด้านในแต่ละบริการของเรา ไม่ว่าจะเป็นงานบริการดูแลสวนขนาดใหญ่ ที่มีพนักงานมืออาชีพกว่า 1,000 คน งานบริการจัดการสวน
และงานบริการตัดต้นไม้ใหญ่ที่ถูกต้องตามหลักพฤกษศาสตร์ ด้วยวิธีรุกขกรรมแบบมืออาชีพ ซึ่งในแต่ละบริการของเรานั้นได้คำนึงถึงความปลอดภัยต่อบุคคล
ทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมและภาพลักษณ์ขององค์กรของท่านเป็นอันดับแรก มั่นใจได้เลยว่า เราสามารถสร้างคุณค่าให้แก่พื้นที่สีเขียวของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“ให้ SO GREEN สร้างคุณค่าให้พื้นที่สีเขียวของคุณ”

บริการตัดต้นไม้ใหญ่

ตัดต้นไม้ใหญ่ โค่น, ตัดแต่ง สางโปร่ง ลดทอนความสูง ลดความเสี่ยง ปฏิบัติงานโดยทีมงาน รุกขกร มืออาชีพที่ผ่านการอบรม และได้รับใบรับรองพร้อมที่ปรึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทีม SO GREEN สามารถปฏิบัติงานได้
ทุกสภาพพื้นที่ แม้พื้นที่นั้นจะมีความเสี่ยง เรามีทีมประเมินหน้างานให้กับลูกค้า เราพร้อมและยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหาเรื่องของต้นไม้ ด้วยความชำนาญและได้มาตรฐานความปลอดภัย SO GREEN เราได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2015 เป็นมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด บริการตัดต้นไม้ จาก SO GREEN บริษัท สยามราชธานี จำกัด มหาชน มาตรฐาน ISO ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

บริการรับดูแลสวนขนาดใหญ่

เรามีความพร้อมในด้านการให้บริการรับดูแลสวน สวนหย่อมขนาดใหญ่ ด้วยมาตรฐานการทำงานและบริการ ที่ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 พร้อมทั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถ คอยให้คำปรึกษาและบริการ เรามีความพร้อมด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่จะดูแลเพื่อให้สวนหย่อมดูสวยงามตลอดเวลา โดยคำนึงเสมอถึงความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่คุณ เพื่อให้คุณเกิดวามพึงพอใจสูงสุด

พื้นที่ให้บริการ : กรุงเทพมหานคร , สมุทรปราการ , ชลบุรี , ระยอง , นนทบุรี , ปทุมธานี , นครนายก , ฉะเชิงเทรา , สระบุรี , พระนครศรีอยุธยา
นครปฐม , สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม

SO GREEN ให้บริการ Landscape Maintenance บริการดูแลสวน โดยคนสวน 10 คนขึ้นไป
ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถ ด้านงานดูแลสวนมากกว่า 1,000 คน การันตีคุณภาพด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี
และมาตรฐานการให้บริการระดับสากล วางใจให้เราดูแลสวน ให้สวยน่ามองเพื่อเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรของคุณ

ใส่ใจให้บริการดูแลดุจดังบ้านของเราเอง

บริการรับดูแลสวนและตัดแต่งไม้ใหญ่จาก SO GREEN บริษัท สยามราชธานี จำกัด มหาชน มาตรฐาน ISO ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ประเมินหน้างานฟรีก่อนลงมือปฏิบัติงาน