รู้จัก “คาร์บอนเครดิต” ลดก๊าซเรือนกระจก ซื้อขายได้เหมือนหุ้น

คาร์บอนเครดิต

รู้หรือไม่? ต้นไม้ที่อยู่ในบ้านหรือในองค์กรของคุณ สามารถนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาขายได้ หลายคนอาจสงสัยว่าก๊าซเรือนกระจกจะขายได้อย่างไร ความจริงแล้วก๊าซต่างๆ ที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกจะมีตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะ เรียกว่า “คาร์บอนเครดิต”

คาร์บอนเครดิต (Carbon credit) หมายถึง สิทธิ์ที่เกิดจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการที่บุคคลหรือองค์กรได้ดำเนินโครงการหรือมาตรการที่มีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งสิทธิ์ดังกล่าวนี้สามารถวัดปริมาณ และเป็นเหมือนสินค้าที่สามารถนำไปซื้อขายในตลาดคาร์บอนเครดิตได้

ตลาดคาร์บอนเครดิต เป็นตัวกลางไว้แลกเปลี่ยนซื้อขายคาร์บอนเครดิต ซื้อขายได้เหมือนหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจก บางประเทศมีการออกเป็นกฎหมายหรือข้อบังคับเลยก็มี ปกติตลาดคาร์บอนเครดิตแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. ตลาดคาร์บอนภาคบังคับ (Regulatory carbon market) เป็นตลาดที่ภาครัฐออกกฎหมายหรือข้อบังคับ และเป็นผู้กำกับดูแลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีผลผูกพันทางกฎหมาย หากบริษัทหรือโรงงานทำได้ ก็อาจจะได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่บทบัญญัติ แต่ถ้าทำไม่ได้ก็จะมีบทลงโทษ
  2. ตลาดคาร์บอนสมัครใจ (Voluntary carbon market) ในส่วนนี้ไม่มีข้อกฎหมายมาบังคับ แต่เกิดขึ้นจากผู้ประกอบการหรือองค์กรร่วมมือกันตั้งเป้าหมายขึ้นมา แต่ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย ทำได้ด้วยความสมัครใจ ในประเทศไทยจัดอยู่ในประเภทนี้

ถ้าให้อธิบายง่ายๆ คาร์บอนเครดิตเปรียบเสมือน “ใบอนุญาต” ให้องค์กรต่างๆ สามารถใช้สิทธิปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ได้ตามที่ภาครัฐกำหนด ยกตัวอย่าง องค์กรหรือบริษัทไหนที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เช่น กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ก็สามารถนำต้นไม้ที่ปลูกมาคำนวณคาร์บอนเครดิตและขอใบรับรองเพื่อนำไปซื้อขายคาร์บอนเครดิตกัน

ในประเทศไทย องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.จะเป็นผู้ประเมิน ออกใบรับรองให้และดำเนินการซื้อขายคาร์บอนเครดิตตามกลไกของตลาดนั่นเอง ปัจจุบันราคาของคาร์บอนเครดิตอยู่ที่ประมาณ 120 บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

สำหรับองค์กรไหนที่สนใจเรื่องคาร์บอนเครดิต ก็สามารถปลูกไม้ยืนต้นและดูแลพื้นที่สีเขียวได้ อย่างที่ SO GREEN บริการจัดการภูมิทัศน์ ของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) เราก็มีบริการ Landscape Maintenance ดูแลสวนพื้นที่ขนาดใหญ่ 30 ไร่ขึ้นไป ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ครบครัน พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับต้นไม้ ที่จะทำให้สวนหย่อมในองค์กรสวยน่ามอง เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างประโยชน์อื่นๆได้อีกมากมาย

สนใจบริการจาก SO GREEN ติดต่อได้ที่

โทร : 066-121-0639 / 0-2363-9300 ต่อ 3102

LINE : @sogreen

ช่องทางการติดต่อ

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซ.1 ถ.รถรางสายเก่า สำโรง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130     โทร : 02-363-9300

SO GREEN

บริษัทรับจัดการพื้นที่สีเขียวครบวงจร รับดูแลสวนบริษัท รับดูแลสวนองค์กร รับดูแลสวนหน่วยงานราชการ ดูแลสวนและตัดแต่งต้นไม้ใหญ่
โดยทีมผู้เชี่ยวชาญหรือรุกขกร ได้รับมาตรฐาน ISO:14000 และ ISO:9001 ประสบการณ์สูงกว่า 40 ปี ให้บริการดูแลสวนครบวงจร ทั้งคนสวน อุปกรณ์
รถต่างๆSO GREEN บริษัทชั้นนำด้านการบริหารจัดการงานภูมิทัศน์ มายาวนานกว่า 40 ปี เรามีความพร้อมในการให้บริการและมีผู้เชี่ยวชาญที่ชำนาญงาน
เฉพาะด้านในแต่ละบริการของเรา ไม่ว่าจะเป็นงานบริการดูแลสวนขนาดใหญ่ ที่มีพนักงานมืออาชีพกว่า 1,000 คน งานบริการจัดการสวน
และงานบริการตัดต้นไม้ใหญ่ที่ถูกต้องตามหลักพฤกษศาสตร์ ด้วยวิธีรุกขกรรมแบบมืออาชีพ ซึ่งในแต่ละบริการของเรานั้นได้คำนึงถึงความปลอดภัยต่อบุคคล
ทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมและภาพลักษณ์ขององค์กรของท่านเป็นอันดับแรก มั่นใจได้เลยว่า เราสามารถสร้างคุณค่าให้แก่พื้นที่สีเขียวของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“ให้ SO GREEN สร้างคุณค่าให้พื้นที่สีเขียวของคุณ”

บริการตัดต้นไม้ใหญ่

ตัดต้นไม้ใหญ่ โค่น, ตัดแต่ง สางโปร่ง ลดทอนความสูง ลดความเสี่ยง
ปฏิบัติงานโดยทีมงาน รุกขกร มืออาชีพที่ผ่านการอบรม และได้รับใบรับรองพร้อมที่ปรึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทีม SO GREEN สามารถปฏิบัติงานได้
ทุกสภาพพื้นที่ แม้พื้นที่นั้นจะมีความเสี่ยง เรามีทีมประเมินหน้างานให้กับลูกค้า เราพร้อมและยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหาเรื่องของต้นไม้ ด้วยความชำนาญและได้มาตรฐานความปลอดภัย SO GREEN เราได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2015 เป็นมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
บริการตัดต้นไม้จาก SO GREEN บริษัท สยามราชธานี จำกัด มหาชน มาตรฐาน ISO ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  

บริการรับดูแลสวนขนาดใหญ่

เรามีความพร้อมในด้านการให้บริการรับดูแลสวน สวนหย่อมขนาดใหญ่ ด้วยมาตรฐานการทำงานและบริการ ที่ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 พร้อมทั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถ คอยให้คำปรึกษาและบริการ เรามีความพร้อมด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่จะดูแลเพื่อให้สวนหย่อมดูสวยงามตลอดเวลา โดยคำนึงเสมอถึงความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่คุณ เพื่อให้คุณเกิดวามพึงพอใจสูงสุด

พื้นที่ให้บริการ : กรุงเทพมหานคร , สมุทรปราการ , ชลบุรี , ระยอง , นนทบุรี , ปทุมธานี , นครนายก , ฉะเชิงเทรา , สระบุรี , พระนครศรีอยุธยา 
นครปฐม , สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม

SO GREEN ให้บริการ Landscape Maintenance บริการดูแลสวน โดยคนสวน 10 คนขึ้นไป
ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถ ด้านงานดูแลสวนมากกว่า 1,000 คน การันตีคุณภาพด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี
และมาตรฐานการให้บริการระดับสากล วางใจให้เราดูแลสวน ให้สวยน่ามองเพื่อเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรของคุณ

ใส่ใจให้บริการดูแลดุจดังบ้านของเราเอง

บริการรับดูแลสวนและตัดแต่งไม้ใหญ่จาก SO GREEN บริษัท สยามราชธานี จำกัด มหาชน มาตรฐาน ISO ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ประเมินหน้างานฟรีก่อนลงมือปฏิบัติงาน