รุกขกร คืออะไร มาทำความรู้จักอาชีพ หมอต้นไม้

รุกขกร

รุกขกร (Arborist) หมอต้นไม้ (Tree Doctor) หรือ นักศัลยกรรมต้นไม้ใหญ่ (Tree Surgeon) คือ อาชีพที่ทำงานกับต้นไม้ โดยครอบคลุมทั้งการให้คำปรึกษา การประเมิน การวางแผนการจัดการ การดูแลรักษา การตัดแต่ง การป้องกันต้นไม้จากภัยต่างๆ อาทิ ภัยธรรมชาติ โรคพืช แมลง รวมไปถึงการโค่นต้นไม้ ด้วยเช่นกัน

รุกข แปลว่าต้นไม้ เช่นที่เรามักจะเจอคำว่า รุกขเทวดา

กร แปลว่า ผู้ทำ มักเจอตามหลังคำสมาส เช่น เกษตรกร, วิศวกร

รุกขกร คือ ผู้ทำรุกขกรรม

ในความเป็นจริงนั้นการจัดการต้นไม้ให้สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างยั่งยืนได้นั้น ไม่สามารถตัดแต่งเพียงอย่างเดียวได้ได้ต้องมีความรู้และเข้าใจว่าต้นไม้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมแบบไหน รู้เรื่องโรคและวิธีการรักษาการแก้ปัญหาอย่างไรให้ต้นไม้ดำรงชีวิตและเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนโดยรอบ จากทั้งหมดนี้รุกขกรจึงมีความสำคัญมากในการแก้ปัญหาเรื่องต้นไม้อย่างยั่งยืน

ผลเสียหากต้นไม้ไม่ได้ถูกตัดโดยรุกขกร ผู้เชี่ยวชาญ

หากจัดการและดูแลต้นไม้โดยขาดความรู้จะส่งผลให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้ทั้งกับต้นไม้เองและสิ่งแวดล้อมรอบๆต้นไม้ บางกรณีีกว่าจะรู้ตัวว่าความเสียหายเกิดขึ้นก็กินระยะเวลาไปนานมากแล้วเช่น การตัดแต่งพุ่มใบต้นไม้แบบผิดวิธีทำให้ความสามารถในการผลิตอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงหมดไปต้นไม้จะเร่งดึงเอาพลังงานทั้งหมดมาสร้างพุ่มใบขึ้นมาใหม่ทำให้ไม่มีพลังงานสำหรับสร้างเยื่อเจริญ รากและสร้างเนื้อเปลือกปิดแผลหรือความเสียหายจากโรคและแมลงได้มีโอกาสส่งผลให้ต้นไม้ป่วยหรือในกรณีร้ายแรงที่สุดอาจจะส่งผลให้ต้นไม้ตายได้เลย

ให้ทีมรุกขกรมืออาชีพจาก SO GREEN  ดูแลต้นไม้ให้คุณ

SO Green มีบริการเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ ทั้งการดูแลรักษา ตัดต้นไม้ใหญ่ การป้องกันต้นไม้จากภัยต่างๆ ทั้งภัยธรรมชาติ  และโรคพืช รวมไปถึงแมลง โดยทีมรุกขกรที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานระดับสากล ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านนี้มากกว่า 30 ปี

“SO GREEN เรื่องต้นไม้…ต้องง่าย”

ช่องทางการติดต่อ

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซ.1 ถ.รถรางสายเก่า สำโรง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130     โทร : 02-363-9300

SO GREEN

บริษัทรับจัดการพื้นที่สีเขียวครบวงจร รับดูแลสวนบริษัท รับดูแลสวนองค์กร รับดูแลสวนหน่วยงานราชการ ดูแลสวนและตัดแต่งต้นไม้ใหญ่
โดยทีมผู้เชี่ยวชาญหรือรุกขกร ได้รับมาตรฐาน ISO:14000 และ ISO:9001 ประสบการณ์สูงกว่า 40 ปี ให้บริการดูแลสวนครบวงจร ทั้งคนสวน อุปกรณ์
รถต่างๆSO GREEN บริษัทชั้นนำด้านการบริหารจัดการงานภูมิทัศน์ มายาวนานกว่า 40 ปี เรามีความพร้อมในการให้บริการและมีผู้เชี่ยวชาญที่ชำนาญงาน
เฉพาะด้านในแต่ละบริการของเรา ไม่ว่าจะเป็นงานบริการดูแลสวนขนาดใหญ่ ที่มีพนักงานมืออาชีพกว่า 1,000 คน งานบริการจัดการสวน
และงานบริการตัดต้นไม้ใหญ่ที่ถูกต้องตามหลักพฤกษศาสตร์ ด้วยวิธีรุกขกรรมแบบมืออาชีพ ซึ่งในแต่ละบริการของเรานั้นได้คำนึงถึงความปลอดภัยต่อบุคคล
ทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมและภาพลักษณ์ขององค์กรของท่านเป็นอันดับแรก มั่นใจได้เลยว่า เราสามารถสร้างคุณค่าให้แก่พื้นที่สีเขียวของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“ให้ SO GREEN สร้างคุณค่าให้พื้นที่สีเขียวของคุณ”

บริการตัดต้นไม้ใหญ่

ตัดต้นไม้ใหญ่ โค่น, ตัดแต่ง สางโปร่ง ลดทอนความสูง ลดความเสี่ยง
ปฏิบัติงานโดยทีมงาน รุกขกร มืออาชีพที่ผ่านการอบรม และได้รับใบรับรองพร้อมที่ปรึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทีม SO GREEN สามารถปฏิบัติงานได้
ทุกสภาพพื้นที่ แม้พื้นที่นั้นจะมีความเสี่ยง เรามีทีมประเมินหน้างานให้กับลูกค้า เราพร้อมและยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหาเรื่องของต้นไม้ ด้วยความชำนาญและได้มาตรฐานความปลอดภัย SO GREEN เราได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2015 เป็นมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
บริการตัดต้นไม้จาก SO GREEN บริษัท สยามราชธานี จำกัด มหาชน มาตรฐาน ISO ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  

บริการรับดูแลสวนขนาดใหญ่

เรามีความพร้อมในด้านการให้บริการรับดูแลสวน สวนหย่อมขนาดใหญ่ ด้วยมาตรฐานการทำงานและบริการ ที่ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 พร้อมทั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถ คอยให้คำปรึกษาและบริการ เรามีความพร้อมด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่จะดูแลเพื่อให้สวนหย่อมดูสวยงามตลอดเวลา โดยคำนึงเสมอถึงความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่คุณ เพื่อให้คุณเกิดวามพึงพอใจสูงสุด

พื้นที่ให้บริการ : กรุงเทพมหานคร , สมุทรปราการ , ชลบุรี , ระยอง , นนทบุรี , ปทุมธานี , นครนายก , ฉะเชิงเทรา , สระบุรี , พระนครศรีอยุธยา 
นครปฐม , สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม

SO GREEN ให้บริการ Landscape Maintenance บริการดูแลสวน โดยคนสวน 10 คนขึ้นไป
ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถ ด้านงานดูแลสวนมากกว่า 1,000 คน การันตีคุณภาพด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี
และมาตรฐานการให้บริการระดับสากล วางใจให้เราดูแลสวน ให้สวยน่ามองเพื่อเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรของคุณ

ใส่ใจให้บริการดูแลดุจดังบ้านของเราเอง

บริการรับดูแลสวนและตัดแต่งไม้ใหญ่จาก SO GREEN บริษัท สยามราชธานี จำกัด มหาชน มาตรฐาน ISO ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ประเมินหน้างานฟรีก่อนลงมือปฏิบัติงาน