รุกขกร (Arborist) คืออะไร มาทำความรู้จักอาชีพ หมอต้นไม้

รุกขกร

รุกขกร (Arborist) หมอต้นไม้ (Tree Doctor) หรือ นักศัลยกรรมต้นไม้ใหญ่ (Tree Surgeon) คือ อาชีพที่ทำงานกับต้นไม้ โดยครอบคลุมทั้งการให้คำปรึกษา การประเมิน การวางแผนการจัดการ การดูแลรักษา การตัดแต่ง การป้องกันต้นไม้จากภัยต่างๆ อาทิ ภัยธรรมชาติ โรคพืช แมลง รวมไปถึงการโค่นต้นไม้ ด้วยเช่นกัน วันนี้ So Green จาก Siamrajathanee จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับรุกขกรกันครับ

รุกข แปลว่า ต้นไม้ เช่นที่เรามักจะเจอคำว่า รุกขเทวดา

กร แปลว่า ผู้ทำ มักเจอตามหลังคำสมาส เช่น เกษตรกร, วิศวกร

รุกขกร คือ ผู้ทำรุกขกรรม

ในความเป็นจริงนั้นการจัดการต้นไม้ให้สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างยั่งยืนได้นั้น ไม่สามารถตัดแต่งเพียงอย่างเดียวได้ได้ต้องมีความรู้และเข้าใจว่าต้นไม้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมแบบไหน รู้เรื่องโรคและวิธีการรักษาการแก้ปัญหาอย่างไรให้ต้นไม้ดำรงชีวิตและเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนโดยรอบ จากทั้งหมดนี้รุกขกรจึงมีความสำคัญมากในการแก้ปัญหาเรื่องต้นไม้อย่างยั่งยืน

รุกขกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องต้นไม้

แต่หากจ้างคนตัดต้นไม้ใหญ่ ที่มีความเชี่ยวชาญอย่าง รุกขกร มาช่วยดูแล และตัดต้นไม้อย่างถูกหลัก จะทำให้ต้นไม้ใหญ่ได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ ได้ร่มเงา ให้ต้นไม้แสนรักของคุณอยู่คู่กับสิ่งแวดล้อม โดยไม่มีผลกระทบต่อชุมชนและสังคม

เพราะที่ SO GREEN เรามีบริการรับจ้างตัดต้นไม้ใหญ่ โดยรุกขกรมืออาชีพ ที่มีความรู้ความชำนาญการตัดต้นไม้ในเขตเมือง พร้อมตัดต้นไม้และให้คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ใหญ่ เพราะพวกเขารู้วิธีการตัดต้นไม้ใหญ่ให้โครงสร้างต้นไม้ภายในมีสภาพดีดังเดิม และทำให้ต้นไม้สามารถสังเคราะห์แสงจากพืชเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ได้ ยิ่งเป็นช่วงหน้าฝนอย่างนี้แล้วต้นไม้ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ทุกครั้งก่อนตัดต้นไม้ จะคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมโดยรอบเสมอ เพื่อให้ทุกชีวิตทั้งต้นไม้และคนอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น

ทักษะที่จำเป็นสำหรับ รุกขกร

ทักษะที่จำเป็นสำหรับรุกขกรครอบคลุมหลายด้านเพื่อให้สามารถดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมืองได้อย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็น

 1. ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับต้นไม้: รู้จักชนิดต่างๆ ของต้นไม้ รวมทั้งชีววิทยาและวงจรชีวิตของพวกมัน เพื่อที่จะดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสม
 2. ทักษะการตัดแต่ง: มีความเชี่ยวชาญในการตัดแต่งกิ่งไม้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการรักษาสุขภาพและรูปทรงของต้นไม้
 3. ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและศัตรูพืช: สามารถระบุและจัดการกับโรคต่างๆ และศัตรูพืชที่อาจทำลายต้นไม้
 4. ทักษะการใช้เครื่องมือ: มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับงานตัดแต่งและการดูแลต้นไม้
 5. ความสามารถในการทำงานในที่สูง: รุกขกรมักต้องทำงานบนต้นไม้ที่มีความสูง จึงต้องมีทักษะและการฝึกฝนในการทำงานในที่สูงอย่างปลอดภัย
 6. ความรู้เรื่องความปลอดภัย: ต้องมีความรู้และตระหนักถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
 7. การสื่อสาร: สามารถสื่อสารกับลูกค้าและทีมงานได้อย่างชัดเจน เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
 8. การวางแผนและการจัดการงาน: มีความสามารถในการวางแผนและจัดการโครงการดูแลรักษาต้นไม้ รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของงาน

ผลเสียหากต้นไม้ไม่ได้ถูกตัดโดย รุกขกร ผู้เชี่ยวชาญ

หากจัดการและดูแลต้นไม้โดยขาดความรู้จะส่งผลให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้ทั้งกับต้นไม้เองและสิ่งแวดล้อมรอบๆต้นไม้ บางกรณีกว่าจะรู้ตัวว่าความเสียหายเกิดขึ้นก็กินระยะเวลาไปนานมากแล้วเช่น การตัดแต่งพุ่มใบต้นไม้แบบผิดวิธีทำให้ความสามารถในการผลิตอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงหมดไปต้นไม้จะเร่งดึงเอาพลังงานทั้งหมดมาสร้างพุ่มใบขึ้นมาใหม่ทำให้ไม่มีพลังงานสำหรับสร้างเยื่อเจริญ รากและสร้างเนื้อเปลือกปิดแผลหรือความเสียหายจากโรคและแมลงได้มีโอกาสส่งผลให้ต้นไม้ป่วยหรือในกรณีร้ายแรงที่สุดอาจจะส่งผลให้ต้นไม้ตายได้เลย

“เพราะต้นไม้เขาไม่พูด เขาไม่บ่น บอกเราไม่ได้ว่าเขาป่วย หรือมีปัญหาอะไร ผู้เชี่ยวชาญเรื่องต้นไม้อย่างรุกขกรจึงเป็นเหมือนคนที่พูดแทนต้นไม้”

หากกำลังมองหาบริษัท ดูแลต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ แบบมืออาชีพอยู่หรือเปล่า ?

SO GREEN ผู้เชี่ยวชาญด้านพื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์ เรามีทีมรุกขกร พร้อมด้วยเครื่องมือที่ครบครัน มีการจัดการความปลอดภัย และบริการที่ได้ตามมาตรฐาน

หากคุณกำลังประสบปัญหา คนดูแลต้นไม้ไม่ถูกวิธี ติดต่อเรานะครับ เพื่อให้ต้นไม้ของคุณได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง

อยากเป็น “รุกขกร” มืออาชีพ ต้องเริ่มต้นอย่างไร? 

วิชารุกขกรรมแตกสาขาแยกมาจากสาขาการป่าไม้และสาขาพืชสวนเนื่องจากลักษณะการทำงานและพื้นที่การทำงานอยู่ในชุมชนเมืองและตามสถานที่ต่างๆ ที่ไม่ใช่ทั้งป่าหรือสวนผลไม้ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในยุโรป สหรัฐฯ และออสเตรเลียได้เปิดสอนวิชา “รุกขกรรม” (Arboriculture) ตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกเพื่อเร่งผลิต “รุกขกร” ให้มีจำนวนเพียงพอกับความต้องการ ส่วนใหญ่เปิดเป็นวิชาเคียงคู่กับ วิชา “การป่าไม้ในเมือง” (Urban Forestry) และวิชา “วนวัฒนวิทยาเขตเมือง” (Urban Silviculture)ที่คณะ “วนศาสตร์” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

 • สายการเรียนหลัก
  • คณะวนศาสตร์: เรียนเกี่ยวกับป่าไม้ พันธุ์ไม้ โรคพืช แมลง ศัตรูพืช
  • คณะเกษตรศาสตร์: เรียนเกี่ยวกับพืชศาสตร์ ชีววิทยา ดิน น้ำ ปุ๋ย
 • สายการเรียนรอง
  • คณะวิทยาศาสตร์: เรียนเกี่ยวกับชีววิทยา พฤกษศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์
  • คณะเทคโนโลยี: เรียนเกี่ยวกับเครื่องมือ เทคโนโลยี วิศวกรรม

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับรุกขกรรม เช่น

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • มหาวิทยาลัยบูรพา

มาตรการความปลอดภัยสำหรับรุกขกร

ความปลอดภัย เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับรุกขกร เพราะงานของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง การใช้เครื่องมือ และการเผชิญกับอันตรายจากต้นไม้

 • การฝึกอบรม: รุกขกรต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เกี่ยวกับความปลอดภัย เทคนิคการทำงาน และการใช้อุปกรณ์
 • อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล: รุกขกรต้องสวมใส่เสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หมวกกันน็อค แว่นตา ถุงมือ รองเท้าบู๊ต
 • การตรวจสอบอุปกรณ์: อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน เช่น เลื่อยยนต์ เชือก อุปกรณ์ปีนป่าย ต้องได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ
 • การวางแผนงาน: รุกขกรต้องวางแผนงานล่วงหน้า ประเมินความเสี่ยง และกำหนดวิธีการทำงานที่ปลอดภัย
 • การสื่อสาร: รุกขกรต้องสื่อสารกับทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความผิดพลาด

อันตรายที่รุกขกรอาจเผชิญ

 • การตกจากที่สูง: อันตรายที่ร้ายแรงที่สุด
 • การถูกเครื่องมือตัดบาด: เลื่อยยนต์ เครื่องตัดกิ่ง
 • การถูกไฟฟ้าช็อต: จากสายไฟฟ้า
 • การถูกแมลงต่อย: แมลงมีพิษ
 • การล้มของต้นไม้: อันตรายจากกิ่งไม้ ลำต้น

องค์กรด้านรุกขกรรมในประเทศไทย เช่น

 • สมาคมรุกขกรรมไทย (Thai Arboriculture Association)
 • สมาคมนักพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • กรมป่าไม้

องค์กรต่างประเทศ เช่น

 • International Society of Arboriculture (ISA)
 • Tree Care Industry Association (TCIA)
 • American Society of Consulting Arborists (ASCA)

ให้ทีมรุกขกรมืออาชีพจาก SO GREEN  ดูแลต้นไม้ให้คุณ

SO Green มีบริการเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ ทั้งการดูแลรักษา ตัดต้นไม้ใหญ่ การป้องกันต้นไม้จากภัยต่างๆ ทั้งภัยธรรมชาติ  และโรคพืช รวมไปถึงแมลง โดยทีมรุกขกรที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานระดับสากล ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านนี้มากกว่า 30 ปี

รุกขกร เป็นอาชีพที่ท้าทาย มีความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาต้นไม้ในเมือง การมีความรู้ การฝึกอบรมและทักษะที่จำเป็นจะช่วยให้รุกขกรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และส่งผลดีต่อต้นไม้และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมืออาชีพ

“SO GREEN เรื่องต้นไม้…ต้องง่าย”

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซ.1 ถ.รถรางสายเก่า สำโรง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130     โทร : 02-363-9300