ใส่ใจภาพลักษณ์ เนรมิตสวน ให้สวยงามด้วย SO GREEN บริษัท ดูแลสวน

ดูแลสวน

สวน ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สีเขียวธรรมดา แต่เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของบริษัท เป็นสิ่งแรกที่ลูกค้า พนักงาน หรือคู่ค้าธุรกิจ จะเห็นเมื่อมาเยือนบริษัทของคุณ สวนที่รก รกร้าง ไม่สวยงาม ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจ ทำให้ดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่น่าประทับใจ และยังเป็นสิ่งสะท้อนถึงภาพลักษณ์องค์กรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การสร้างความประทับใจแรกให้แก่ผู้มาเยือนเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก SO GREEN บริษัท ดูแลสวน พร้อมช่วยเนรมิตสวนสวยให้กับบริษัทของคุณ ด้วยบริการที่ครบวงจร ทีมงานมืออาชีพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ทำไม ดูแลสวน ต้องเลือก SO GREEN ?

1. SO GREEN ช่วยให้ธุรกิจของคุณมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นได้หลายประการ เช่น

 • สร้างความประทับใจแรกพบที่ดี: สวนสวย ร่มรื่น ย่อมสร้างความประทับใจแรกพบที่ดีให้กับลูกค้า พนักงาน หรือคู่ค้า
 • สะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพ: สวนที่ได้รับการออกแบบและดูแลอย่างมืออาชีพ แสดงให้เห็นว่าธุรกิจของคุณใส่ใจในรายละเอียด
 • เพิ่มบรรยากาศที่ดี: สวนสวย ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี ผ่อนคลาย ให้กับธุรกิจของคุณ
 • ส่งเสริมความยั่งยืน: สวนที่ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกปลูกพืชที่เหมาะสม แสดงให้เห็นว่าธุรกิจของคุณใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 • เพิ่มมูลค่าของธุรกิจ: สวนสวย ได้รับการดูแลอย่างดี ย่อมเพิ่มมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ของคุณ

2. SO GREEN พร้อม ดูแลสวน รวดเร็วทันใจ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

หากสวนของคุณกำลังขาดการดูแล ดูแลสวนได้ไม่ดีอย่างที่คุณคาดหวัง ต้องการผู้เชี่ยวชาญมาดูแลสวนอย่างเร่งด่วน SO GREEN เราพร้อมให้บริการคุณอย่างเร็วที่สุด หลังจากได้รับการติดต่อ เราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือ และแก้ปัญหา ให้กับสวนของคุณ ที่กำลังพบเจออยู่ 

3. SO GREEN มีการจัดการความปลอดภัย และบริการที่ได้ตามมาตรฐาน

SO GREEN มุ่งมั่นในการดูแลสวนและพื้นที่สีเขียวด้วยความใส่ใจในความปลอดภัยสูงสุด โดยใช้หลักการและมาตรการต่างๆ ดังนี้

 • ปฎิบัติตามขั้นตอนหลักใน JSA: เพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับแต่ละขั้นตอนของงาน อันตรายเหล่านี้อาจรวมถึงการใช้เครื่องมือ, การทำงานในที่สูง, หรือการสัมผัสกับสารเคมี
 • การใช้วัสดุและเครื่องมือที่ปลอดภัย: ทุกการดำเนินงานในการดูแลรักษาสวนจะต้องใช้เครื่องมือและวัสดุที่ปลอดภัยทั้งสำหรับพนักงานและสำหรับผู้ใช้พื้นที่ รวมทั้งการใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชหรือศัตรูพืชที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
 • การฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ: SO GREEN ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมพนักงานในด้านการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องและการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยในขณะทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
 • การประเมินและการตรวจสอบความปลอดภัย: มีการประเมินและตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่สีเขียว เพื่อค้นหาและแก้ไขจุดอ่อนหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น
 • การวางแผนและจัดการพื้นที่ก่อนเริ่มงาน: การออกแบบและการวางแผนการจัดการพื้นที่สีเขียวจะคำนึงถึงความปลอดภัย เช่น การหลีกเลี่ยงการปลูกพืชที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือการสร้างเส้นทางเดินที่ปลอดภัย

SO GREEN ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถ คอยให้คำปรึกษาและบริการ โดยคำนึงเสมอถึงความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่คุณ

4. SO GREEN มีความรับผิดชอบต่อสังคม และใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

SO GREEN มุ่งเน้นการให้บริการที่ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของธุรกิจ โดยใช้วิธีการที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้และการใช้น้ำอย่างประหยัด ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์โลกในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน การให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะช่วยให้บริษัท หรือองค์กรมีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น 

 • การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง ESG (Environmental, Social, and Governance)
 • การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism)
 • การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง คาร์บอนเครดิต (Carbon credit)
 • ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กรตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015

5. SO GREEN มีความเชี่ยวชาญในการ ดูแลสวน

ให้บริการดูแลสวนด้วยความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุมหลากหลายด้าน มีทีมรุขกรมืออาชีพ เข้าใจต้นไม้ของคุณ และที่ปรึกษาที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบสวน, การจัดการพื้นที่สีเขียวในโครงการต่างๆ และการดูแลรักษาสวนจะถูกดูแลอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพแน่นอน

6. จัดทำรายงานผลการ ดูแลสวน อย่างสม่ำเสมอผ่านระบบ Digital 

เราทำรายงานผลการทำงานในแต่ละวันผ่านระบบ Digital เพื่อให้คุณลูกค้าไม่ต้องรอการทำรายงานแบบรูปเล่มอีกต่อไป โดยหัวหน้าไซต์งานจะถ่ายรูปแบบ Before After ของสวนลูกค้า เพื่อให้เห็นภาพความเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งระบุขั้นตอนการทำงานให้ ทั้งหมดนี้ทำบน Google Form  ส่งให้ลูกค้าทุกวัน ทันใจแน่นอน !

7.ส่งแรงงานคนสวนครบตามสัญญาแน่นอน ! 

เรามีทีมสำรอง เมื่อเวลาคนสวนประจำเกิดการขาด ลา มาสาย หรืออื่นๆ ทีมสำรองของเรา จะเข้าทำงานแทน เพื่อให้จำนวนคนสวนที่ระบุในสัญญานั้น ครบถ้วน ทั้งนี้สวนของคุณ จะไม่มีคำว่าไม่สวย เพราะแรงงานคนสวนไม่เพียงพออย่างแน่นอน

 

สรุป

อย่าปล่อยให้ปัญหาการ ดูแลสวน เป็นอุปสรรคต่อความสวยงาม และบรรยากาศที่ดีของบริษัท  SO GREEN บริษัทดูแลสวน สามารถช่วยทำให้ธุรกิจของคุณ มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นได้หลายประการ  และไม่ต้องกังวลเรื่องสวนอีกต่อไป ให้ SO GREEN ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสวน ดูแลคุณ  ติดต่อเรา นะครับ เพื่อให้สวนของคุณกลับมาสวยอีกครั้ง

 

บริการรับดูแลสวน ขนาดใหญ่

เรามีความพร้อมในด้านการให้บริการรับดูแลสวน สวนหย่อมขนาดใหญ่ ด้วยมาตรฐานการทำงานและบริการ ที่ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 พร้อมทั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถ คอยให้คำปรึกษาและบริการ เรามีความพร้อมด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่จะดูแลเพื่อให้สวนหย่อมดูสวยงามตลอดเวลา โดยคำนึงเสมอถึงความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่คุณ เพื่อให้คุณเกิดความพึงพอใจสูงสุด

พื้นที่ให้บริการ : กรุงเทพมหานคร , สมุทรปราการ , ชลบุรี , ระยอง , นนทบุรี , ปทุมธานี , นครนายก , ฉะเชิงเทรา , สระบุรี , พระนครศรีอยุธยา , นครปฐม , สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม

SO GREEN ให้บริการ Landscape Maintenance บริการดูแลสวน โดยคนสวน 10 คนขึ้นไป
ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถ ด้านงานดูแลสวนมากกว่า 1,000 คน การันตีคุณภาพด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี
และมาตรฐานการให้บริการระดับสากล วางใจให้เราดูแลสวน ให้สวยน่ามองเพื่อเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรของคุณ

ใส่ใจให้บริการดูแลดุจดังบ้านของเราเอง

บริการรับดูแลสวนและตัดแต่งไม้ใหญ่จาก SO GREEN บริษัท สยามราชธานี จำกัด มหาชน มาตรฐาน ISO ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ประเมินหน้างานฟรีก่อนลงมือปฏิบัติงาน